Nordic

Vælg din placering

Persondata politik

Hvem er vi?

Stragen Nordic A/S er forpligtet til at sikre beskyttelsen af dine personlige oplysninger og respekten for dit privatliv. Personlige oplysninger er alle oplysninger om en identificerbar person. Personlige oplysninger inkluderer oplysninger, der kan linkes til dig, såsom, men ikke begrænset til dit navn, personlige adresse, personlige telefonnummer eller personlige e-mail-adresse. Vi tager mange forholdsregler for at holde de oplysninger, du deler med os, sikre, sikre og private.

Det er vigtigt for Stragen Nordic A/S at beskytte dit privatliv. Denne online fortrolighedspolitik (“Politik”) forklarer, hvordan vi indsamler, bruger og videregiver de personlige oplysninger, du måtte give os, mens du bruger dette websted (“Site”). Ved at få adgang til dette websted accepterer du at være bundet af vilkårene som beskrevet nedenfor. Læs denne politik omhyggeligt.

1. Indsamling af information.

På dette websted kan personlige oplysninger indsamles på to måder: (i) ikke-personlige oplysninger, der automatisk indsamles under brugen af webstedet; og (ii) personlige oplysninger, du frivilligt giver.

(a) Ikke-personlige oplysninger

Som det er typisk for mange andre websteder, indsamler dette websted automatisk visse ikke-personlige oplysninger om brugere, såsom datoen og klokkeslættet, hvor de får adgang til webstedet, typen af browser, de bruger, og deres computers internetprotokoladresse. Disse ikke-personlige oplysninger bruges til systemadministrationsformål og til at hjælpe os med at forbedre webstedet. For eksempel er vi i stand til at bestemme, hvor ofte dette websted besøges, men vi har ingen specifik information om de besøgende. Webstedet bruger cookies til at forbedre din brug af webstedet ved at levere problemfri navigation eller ved at lade webstedet genkende dig som en tidligere bruger. Du kan indstille din browser til at deaktivere cookies og stadig bruge webstedet, selvom muligheden for at bruge nogle områder af webstedet kan være nedsat.

(b) Personlige oplysninger, du giver

Selvom du ikke er forpligtet til at registrere dig for at få adgang til vores websted, kan du blive bedt om at give os personlige oplysninger, når du besøger visse dele af vores websted, og især når du tilmelder dig til at modtage vores nyhedsbrev. Nogle dele af vores websted kan være begrænset til bestemte personer såsom sundhedspersonale, og som sådan kan vi kræve, at de registrerer sig før adgang til disse sektioner ved at give os visse oplysninger. Derudover kan der indsamles personlige oplysninger, når du anmoder om oplysninger eller tjenester, der tilbydes på dette websted. Stragen Nordic A/S bruger oplysningerne til at svare på din anmodning og som ellers tilladt i loven.

Stragen Nordic A/S deler personlige oplysninger med forskellige eksterne virksomheder eller agenter, der udfører teknologisk vedligeholdelse eller arbejder på vores vegne for at hjælpe med at gennemføre forretningstransaktioner, såsom levering af kundeservice, afsendelse af nyhedsbreve, marketingkommunikation om vores produkter, tjenester og tilbud. Vi kan også dele personlige oplysninger med Stragen Nordic A/S’ datter- og søsterselskaber. Alle disse virksomheder og agenter er forpligtet til at overholde gældende love om databeskyttelse og med de aftaler, vi har indgået.

Vi kan også videregive personlige oplysninger til følgende formål: (i) i forbindelse med salg, tildeling eller anden overførsel af virksomheden på det websted, som dataene vedrører; (ii) at svare på passende anmodninger fra legitime regeringsorganer eller når det kræves af gældende love, retskendelser eller regeringsbestemmelser; eller (iii) hvor det er nødvendigt for virksomhedsrevision eller til at undersøge eller svare på en klage eller sikkerhedstrussel.

Der kan være links fra dette websted til andre websteder; bemærk, at denne politik kun gælder for dette websted og ikke for websteder fra andre virksomheder eller organisationer, som dette websted kan være linket til. Du skal kontrollere på alle linkede sider for den fortrolighedspolitik, der gælder for dette websted og / eller foretage de nødvendige forespørgsler vedrørende den pågældende fortrolighedspolitik hos operatøren af det linkede websted. Disse links til tredjeparts websteder leveres som en bekvemmelighed og er kun til informationsformål. Stragen Nordic A / S støtter ikke og er ikke ansvarlig for disse linkede hjemmesider.

2. Brug af personlige oplysninger.

Dine personlige oplysninger vil ikke blive brugt til andre formål end dem, som de blev indsamlet til, medmindre du giver dit samtykke til en anden brug eller loven kræver det. Nogle gange sender vi tilbud til udvalgte kundegrupper. For at opnå dette kan vi bruge tredjeparter, der arbejder på vegne af Stragen Nordic A/S. Du har mulighed for at fortælle os, at du ikke ønsker at modtage sådanne salgsfremmende eller oplysende tilbud. For eksempel kan vi tilbyde en tilvalgsboks for kunder til at modtage oplysninger, der sendes af en tredjepart, og vi gør det klart, at ved at tilmelde dig sender du dine data til en tredjepart. Du kan vælge ikke at modtage reklamemateriale eller informationsmateriale fra os ved at følge instruktionerne for at fravælge som nævnt eller inkluderet i hvert af vores programmer, vi sender til dig.

3. Begrænsninger i offentliggørelse.

Dine personlige oplysninger vil ikke blive videregivet til andre formål end de specifikke formål, der blev identificeret på tidspunktet for indsamlingen, medmindre du giver samtykke til et andet formål om videregivelse eller loven kræver det.

4. Samtykke.

Din viden og dit samtykke er påkrævet for at indsamle, bruge og videregive dine personlige oplysninger. Du kan når som helst trække dit samtykke til indsamling, brug eller videregivelse af dine personlige oplysninger tilbage med forbehold for juridiske eller kontraktmæssige begrænsninger, ved at e-maile info@stragen.dk. Ved at give dine personlige oplysninger på vores websted giver du samtykke til indsamling, brug og videregivelse af dine personlige oplysninger i henhold til vilkårene i denne politik.

5. Lagring af personlige oplysninger.

Stragen Nordic A/S (eller en tredjepart, der handler på dennes vegne) gemmer dine oplysninger på en server baseret i Genève, Schweiz eller i Europa, alt efter hvad der er relevant.

6. Beskyttelse og sikkerhed.

Stragen Nordic A/S anvender passende og nødvendige sikkerhedssystemer for at beskyttelse af dine personlige oplysninger. Vores sikkerhedspraksis gennemgås regelmæssigt, og vi opdaterer rutinemæssigt den nuværende teknologi for at sikre, at fortroligheden af dine personlige oplysninger ikke kompromitteres. Stragen Nordic A/S anser beskyttelsen af børns privatliv, især online, for at være af største betydning. Vi indsamler eller beder ikke bevidst om personlige oplysninger fra børn, og vi tillader heller ikke dem at blive registrerede brugere af eller anmode om oplysninger via vores websted eller informationslinjer.

7. Fastholdelse og destruktion.

Personlige oplysninger indsamlet af Stragen Nordic A/S opbevares kun så længe det er nødvendigt for at opfylde de identificerede formål eller som krævet i loven. Ved udløbet af en sådan periode vil dine personlige oplysninger blive destrueret på den måde, der er specificeret af Stragen Nordic A/S.

8. Ret til afmelding, klager og forespørgsler.

Stragen Nordic A/S overholder denne politik og gældende privatlivslovgivning. Hvis du vil opdatere dine personlige oplysninger eller ændre dine marketingpræferencer; eller ønsker mere information om Stragen Nordic A/S’s informationshåndteringspraksis; eller ønsker at komme med en kommentar eller klage, bedes du kontakte:

STRAGEN NORDIK A/S
Helsingørsgade 8 C, 3400 Hillerød, Denmark
Phone: +45 48 10 88 10
Email: info@stragen.dk

9. Adgang til personlige oplysninger.

Hvis du afgiver personlige oplysninger, har du ret til at studere og ændre dem. Du kan anmode om adgang til dine personlige oplysninger ved at sende din anmodning via e-mail til info@stragen.dk. Med forbehold for visse undtagelser og begrænsninger, der er foreskrevet i loven, får du adgang til dine personlige oplysninger inden for en rimelig tid og har ret til at anfægte nøjagtigheden og fuldstændigheden af oplysningerne og få dem ændret efter behov. Undtagelser kan omfatte, men er ikke begrænset til oplysninger, der er uoverkommeligt dyre at give, oplysninger, der indeholder henvisning til andre personer, oplysninger, der ikke kan videregives af juridiske, sikkerhedsmæssige eller kommercielle ejendomsretlige grunde, og oplysninger, der er underlagt advokat-klient eller retstvisterettigheder. Eventuelle grunde til at nægte adgang til personlige oplysninger gives af Stragen Nordic A/S efter anmodning.

10. Ændringer.

For at imødekomme ændringer på dette websted, teknologi og juridisk udvikling kan disse vilkår og betingelser ændres af Stragen Nordic A/S uden forudgående varsel. Stragen Nordic A/S’s indsamling, brug og videregivelse af personlige oplysninger styres af den version af disse vilkår, der var gældende på det tidspunkt. Nye versioner vil blive offentliggjort på dette websted. Din fortsatte brug af webstedet, efter at ændringer er offentliggjort, betyder dit samtykke til ændringerne.

11. Rettigheder.

Stragen Nordic A / S forbeholder sig alle sine rettigheder og ressourcer, som ikke udtrykkeligt er defineret heri. Intet indeholdt i brugsbetingelserne skal fortolkes som tilståelse ved implikation, eller på anden måde nogen licens eller rettighed under nogen ophavsret, patent, varemærke eller anden intellektuel ret til Stragen Nordic A/S eller nogen anden person eller enhed.

12. Jurisdiktion og gældende lov.

Stragen Nordic A/S giver ingen erklæringer om, at materialet og informationen på dette websted er passende eller tilgængelig på alle nationale lokationer eller sprog. Du og Stragen Nordic A/S er enige om, at enhver kontrovers eller krav, der opstår eller vedrører brugen af dette websted, er underlagt dansk lovgivning og underkastes eksklusiv jurisdiktion for Danmarks øverste domstole.

13. Ændringer i persondata politikken.

Stragen Nordic A / S kan når som helst og uden varsel ændre og/eller på anden måde opdatere vilkårene for persondata politikken efter eget skøn. Du accepterer udtrykkeligt at være bundet af sådanne vilkår, der gælder på det tidspunkt, hvor du åbner dette websted. Din fortsatte adgang til og brug af dette websted bekræfter din accept af persondata politikken som ændret. Det er dit ansvar at gennemgå vilkårene for persondata politikken regelmæssigt.