Nordic

Vælg din placering

Din
sikkerhed

Patientsikkerhed og risikostyring

Stragens aktiviteter som farmaceutisk laboratorium udføres inden for en reguleret ramme på alle stadier af et lægemiddels livscyklus, samtidig med at de overholder de seneste regulatoriske krav (registrering, interaktion med alle EU’s sundhedsmyndigheder og markedsadgang) og kvalitetsstandarder (produktoverholdelse, overvågning, leverandør og tredjeparts kvalitetsstyring).

Med hensyn til sikkerhed overholder vores medicin europæiske regler. Alle vores lægemidler er serialiseret og udstyret med et manipulationssikkert system på hver boks. Vores lægemiddelovervågningssystem overvåger løbende fordele-risiko-balancen af vores medicin, der opfylder nationale og europæiske lovkrav.D3:E5

Certificeringer DKMA

Pharmacovigilance

Hvordan indberetter man en bivirkningssag? Hvis du har mistanke om en bivirkning eller et sikkerhedsproblem med et af vores produkter, skal du følge nedenstående procedure for indberetning af lægemiddelovervågning:

Kontakt venligst vores pharmacovigilance afdeling på :

Farmakovigilans er afgørende for at garantere sikkerheden ved medicinske produkter. Indberetninger er afgørende for at sikre en kontinuerlig overvågning og for at forbedre sikkerheden ved medicin. Du er velkommen til at kontakte vores pharmacovigilance team, hvis du har bekymringer eller spørgsmål.