Nordic

Vælg din placering

Livet hos Stragen

Vi er mere end bare en arbejdsplads!

Hos Stragen får du mulighed for at trives i en spændende virksomhed, der giver dig chancen for at udvikle dine faglige kompetencer.

Hvis du søger en tilfredsstillende professionel erfaring, inviterer vi dig til at udforske vores karrieremuligheder og slutte dig til vores team for at bidrage til forbedring af patientens velvære.

Vores virksomhedskultur er bygget på fire grundlæggende søjler:

  • Etik: Vi er forpligtet til at opretholde høje etiske standarder i alle vores aktiviteter og derved sikre tilliden fra vores partnere og interessenter.
  • Kundeorientering: Vores dybdegående forståelse af markeder og vores ekspertise inden for risikostyring gør os i stand til at betjene vores kunder efter bedste evne og proaktivt imødekomme deres behov.
  • Samarbejde: Vi tilskynder til lederskab og gensidig støtte inden for vores team, hvilket fremmer et miljø, hvor hvert medlem kan trives og bidrage til kollektiv succes.
  • Ejerskab: Vi tror på at styrke hver enkelt i virksomheden, opmuntre dem til at tage initiativ og tage ejerskab over deres rolle for at nå vores fælles mål.

Find dit sted hos Stragen

Forsyningskæde

Lever højkvalitetsmedicin til globale markeder.

R&D

Brug din videnskabelige og medicinske ekspertise til at imødekomme skiftende sundhedsbehov hos patienter gennem innovative løsninger, der forbedrer adgangen til højkvalitetsmedicin.

Kvalitetssikring

Gå i spidsen for at sikre, at farmaceutiske standarder overholdes for at give sikker medicin.

Salg og forretningsudvikling

Slut dig til vores salgsteams og bidrag til den globale udvikling af Stragen. Identificer morgendagens vækstmuligheder og bliv et aktivt medlem i at udvide Stragen Group internationalt.

Regulatoriske anliggender

Slut dig til vores team og sørg for, at lægemidler og medicinsk udstyr opfylder de krav, der stilles af regulerende myndigheder, og opnår de nødvendige godkendelser til deres markedsadgang.

Supportfunktioner

Omfatter menneskelige ressourcer, økonomi, it, marketing, jura og kommunikation. De arbejder tæt sammen med operationelle afdelinger for at understøtte deres aktiviteter og sikre virksomhedens overordnede succes.

Job application - DK - DK

Maximum file size: 20MB

Samtykke RPGD